Avís legal

AVÍS LEGAL


CONSULTORIA INFORMÀTICA I TELEFONIA DE REUS ASSOCIATS, SL, amb CIF / NIF nº: B55561815 i adreça a: Av. Onze De Setembre, 5, 43203 - Reus (Tarragona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: www.citra.es
Que CONSULTORIA INFORMÀTICA I TELEFONIA DE REUS ASSOCIATS, S.L. consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2662, Foli 93, Secció ___ ª, Full T-43611, inscripció 1a.
Amb els límits establerts a la llei, CONSULTORIA INFORMÀTICA I TELEFONIA DE REUS ASSOCIATS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.
Els continguts i informació no vinculen a CONSULTORIA INFORMÀTICA I TELEFONIA DE REUS ASSOCIATS, S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d'un servei
ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d'Internet de CONSULTORIA INFORMÀTICA I TELEFONIA DE REUS ASSOCIATS, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que CONSULTORIA INFORMÀTICA I TELEFONIA DE REUS ASSOCIATS, S.L. no pot controlar. Per tant, CONSULTORIA INFORMÀTICA I TELEFONIA DE REUS ASSOCIATS, S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CONSULTORIA INFORMÀTICA I TELEFONIA DE REUS ASSOCIATS, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de
comptar amb el consentiment exprés de CONSULTORIA INFORMÀTICA I TELEFONIA DE REUS ASSOCIATS, S.L ..
Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que CONSULTORIA INFORMÀTICA I TELEFONIA DE REUS ASSOCIATS, S.L. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. en
compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades l'informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de CONSULTORIA INFORMÀTICA i TELEFONIA dE REUS ASSOCIATS, SL per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web.
L'informem també que té la possibilitat en tot moment d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: comercial@citra.es oa l'adreça : Av. Onze De Setembre, 5, 43203 - Reus (Tarragona).